מתחזקים לכבוד יט' כסלו וחנוכה

פרויקט "והערב נא" מועבר בישיבה, בסיום הלימודים, מידי שבוע ביום שני, עבור תלמידים שחשקה נפשם בהרחבה והעמקת לימוד תורה "לשמה". הלימוד הוא ללא מבחנים וללא ציון...שעתיים של לימוד לנשמה יחד עם הרב חובב.

לכבוד י"ט כסלו התקיים לימוד המכוון לענייני חסידות חב"ד ולסיפור הצלתו של האדמו"ר הזקן, מייסד החסידות. יישר כח למגבירי ומתמידי לימוד התורה.