ניחום אבלים בבית משפחתו של אליהו קיי ז"ל

מספר אנשי צוות ותלמידים מהישיבה יצאו לניחום אבלים בבית משפחתו של אליהו קיי שנרצח בפגוע ירי בירושלים. 

בני משפחתו וחבריו סיפרו לנו על אליהו ועל דמותו המיוחדת. 

הם שיתפו בסיפורים על שמחת החיים שהייתה לו, על הרצון להתגייס ולתרום לחברה ולמדינה ועל הציוניות שבערה בו טבעקבותיה התנדב ועבד בחקלאות. 

יהי זכרו ברוך!