סיור במסגרת סדנת מפגש טבע בלימודי של"ח לשכבת י'

פתחנו בתצפית מהרודיון על מפגש ההר והמדבר ודיברנו על המונח 'ספר המדבר'.
ירדנו בגלישה לנחל תקוע וישבנו לפוש במדף סלע חביב.
המשכנו לערוץ נחל תקוע והעפלנו לצד השני עד למערת חריטון.
במערה התרוממנו בשירה מרגשת. לאחר מכן זחלנו ונכנסנו אל מעמקיה הסודיים ודיברנו על הצפון בה.
התרעננו במים הטובים של עין א נטוף