סיור לימודי לחודש אלול

לכבוד תחילתו של חודש אלול, קיימו תלמידי הישיבה לימוד בעינייני תשובה מאהבה ושמחה ולאחר מכן יצאו לסיור בירושלים שמחוץ לחומות, התלמידים סיירו בשכונות הבירה ההיסטוריות במטרה לעורר את לבם לקראת הימים הנוראים.