סיור סליחות

כלל תלמידי הישיבה יצאו לסיור סליחות ייחודי ומרומם לאורם של הרב אריה לוין, הרב קוק והרצל. הסיור עסק בתיקון עולם ונגע בהיבטים של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל דרך המפגש עם הדמויות. הסיור הסתיים בישיבת אור החיים של הרב אלבז. ההדרכה נעשתה על ידי צוות הישיבה, תודה למורים שהדריכו.