סיור של"ח בירושלים לשכבת י'

ביום רביעי, ד' טבת, יצאו תלמידי שכבת י' לסיור של"ח בנושא ירושלים בירת ישראל. פתחנו בתצפית מרהיבה מהטיילת בארמון הנציב, המשכנו לניווט עירוני ממשכנות שאננים דרך אתרים נבחרים במרכז העיר וברחביה אל הכנסת. סיימנו במעגלי סיכום כיתתיים להפנמת הידע והחוויה שנרכשו במהלך היום.