סמיניריון תפילה

לקראת שבת פרשת לך לך, קיימנו סמינריון ישיבתי בנושא תפילה, סמינריון שהמשיך לתוך שבת ישיבה משמעותית ומרוממת בירוחם.