עיקר גאולתנו תלוי באחדותנו!!

תלמידי כיתות ט-י"ב השתתפו בסמינריון שהתקיים בישיבה והועבר על ידי מדריכי "גשר", במהלכו נחשפו יותר לחברה החרדית.
התלמידים זכו במפגש אישי ומעמיק עם דובר חרדי, איתו התקיים שיח פתוח וניתנה הזדמנות לשאול שאלות.
התלמידים הכירו את העולם החרדי והמורכבויות שבו וחיזקו את תחושת החיבור לשאר חלקי העם, תוך בירור הזהות האישית של כל אחד מהם.
היה סמינריון מעניין משמעותי מאוד!