עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי בישיבה

ביום הקדיש הכללי, במהלך טקסשקיימנו לזכרם של נספי וקדושי השואה, שיתפו את התלמידים בחוויותיהם חברי משלחת הישיבה שיצאו לפולין בקיץ האחרו. נושא הטקס היה הניגון. שמענו סיפורם של ניגונים שהולחנו לפני ובתוך השואה והתחברנו להיבט המוזיקלי של זכרון השואה. תודה לתלמידי יב', חברי המשלחת ולרב שלום שארגן את הטקס.

הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר "אורות שאול", שוחח עם תלמידי הישיבה בצום י' בטבת, על טיב היום ועל הקשר בין יום הקדיש הכללי ל-י' בטבת. השיחה העלתה שאלות על הקשר בין האירוע שאנו מציינים שהתרחש לפני כ-2600 שנים לבין אירוע שמציין את השואה שהתרחשה לפני כ-70 שנה. הרב תמיר הסביר ש-י' בטבת היה תאריך התחלת ההסתר פנים, בו הקב"ה הודיע שהנבואות תפסקנה, ויום הקדיש הכללי מסמן את סוף ההסתר הפנים ותחילת התקופה בה מרגישים שהקב"ה מאיר את פניו אלינו. ולכן, י' בטבת מסמן את תחילת וסוף ההסתר פנים. יהי רצון שנראה יותר ויותר את הארת פניו של הקב"ה בימינו ונזכה לראות גאולה שלימה בקרוב!

הרב מאיר שורש, חמיו של הרב מוטי שרגא, הגיע לישיבה בכדי לחבר את התלמידים ליום הקדיש הכללי. הוא שיתף על מסעו בתקופת השואה ועל מה שקרה לו ולמשפחתו תוך כדי ולאחר השואה. ניכר היה שהתלמידים התרגשו והאזינו בקשב רב לשיחה המעניינת ומעוררת ההשראה. לבסוף, הרב מוטי ביחד עם הרב שלום והרב חובב הפתיעו את הרב שורש וניגנו ושרו את השיר שהרב שורש הלחין, ביחד עם כיתותיהם שהתכוננו להפתעה ולמדו את השיר מבעוד מועד.