פאנל ישיבת הבוקר לתלמידי יב'

לפאנל ישיבות הגיעו נציגים מישיבות ומכינות בכל הארץ ובעיקר בוגרי ישיבת אורות יהודה. הבוגרים שיתפו את תלמידי יב' וסיפרו על מסגרות הלימוד בהן הם לומדים כעת. היה משמח ומרומם לפגוש שוב בבוגרי הישיבה ולשמוע על התקדמותם בישיבות ובמכינות.