פעילות-חוץ במסגרת שיעור של"ח לכיתה י'2

התנסינו בהתארגנות כיתתית-קבוצתית והכנו בשיתוף פעולה מיוחד פיתות על סאג'!