פעילות חוץ לכיתה ט'2

יצאנו לפעילות חוץ במסגרת שיעור של"ח.
התנסינו בחוויה של התנדבות בתוך הקבוצה, בעבודת צוות, ובאתגר של הדלקת אש