פעילות מש"צים לכיתה י"א2

יא2 יצאה לבקר פעילות בחורשת המשצ"ים. 

דיברנו על ציפייתנו מהשנה הקרובה ועל השינוי משנה שעברה. 

המשכנו לטיפוח החורשה וסיימנו בבניית נדנדה. 

היה כיף ומרענן