פעילות o.d.t בנושא אמון והכנת פויקה

בגשם השוטף יצאו תלמיד כיתה י' 1  לפעילות o.d.t מאתגרת בנושא אמון. התלמידים למדו לתת אמון בחבריהם והכינו תבשיל פוייקה מצוין, לא נשאר פרור בסיר.