בהרבה דברים יכל בלעם לשבח את ישראל, ברכוש הרב שצברו, בהישגים מול אויבים שנקרו בדרכם אך במקום זאת בחר בלעם לשבח צד אחר של העם, "מה טובו אוהליך יעקב", רש"י מפרש משפט זה בכך שאוהליהם של ישראל לא פנו זה כנגד זה, כלומר שמרו על גדרי צניעות. מה כל כך מיוחד בצניעות זו? מדוע בחר בלעם לשבח את ישראל דווקא בזה? מדוע ברכה זו מאפיינת את עם ישראל?

מעניין לשים לב שדתות אחרות ששמו לנגד עיניהם את עניין הצניעות מתמודדות עם זה באיסורים, באיסור להתחתן, בפרישות ואף בנזירות, בעצם באמירה שאנו כדת לא יכולים להתמודד עם תופעה זו. בעם ישראל המצב שונה לגמרי, התורה איננה מצווה על פרישות או נזירות אלא דווקא על בנייה של קשר מיוחד בין איש לאשתו, כתבי הקודש שלנו מספרים רבות על יופי, משיכה ואינם מסתירים את כל אלו. זו בעצם הבשורה של עם ישראל, של תורת ישראל, העובדה שמצד אחד חיים בצניעות וכל אוהל, כל משפחה בונה את עצמה מבלי לתת לכוחות זרים לחדור לתוכה ומצד שני לא עושים זאת על ידי נזירות ופרישות היא היא הבשורה.

מדובר בחיים מורכבים, לא פשוטים, לעיתים הם גורמים לנפילות אך אם יודעים לקום מאותן נפילות ומצליחים ללכת בדרך מיוחדת זו ניתן להגיע למקומות מאד גבוהים ומיוחדים.

שנזכה...