הנצי"ב מווליז'ין בפירושו "העמק דבר" מוצא נושא מוביל בכל ספר בתורה. את הנושא המרכזי של ספר במדבר הוא מגדיר כמעבר מהנהגה ניסית במדבר להנהגה טבעית לקראת הכניסה לארץ ישראל. נקודת המעבר נמצאת בפרשת חוקת. חלק מההנהגה הניסית, אהרון ומרים, נפטרים מהעולם ועם ישראל לוקח את הגורל שלהם לידים ולא סומך רק על משה או הקב"ה. את זה אפשר לראות בניהול המלחמות, בדרך הטבע, על ידי ישראל כעם, לעומת המלחמה הניסית שהיתה בעבר מול עמלק, כמתואר בספר שמות.

רעיון זה משמעותי מאוד בפתחו של מה שמכונה "החופש הגדול". במהלך הקיץ אין לכם מסגרת חיצונית המכוונת ומחייבת אתכם, מי יותר ומי פחות, כמו שיש במהלך שנת הלימודים. עם ה"חופש" באה אחריות גדולה. תלויבכם איך ייראה הקיץ. אילו חלומות תגשימו ואלו לא? מה ממה שתכננתם תספיקו ומה לא? והשאלה הגדולה, האם תוכלו בסוף הקיץ להביט לעצמכם בעיניים ולהיות מסופקים ממה שהיה? האם תוכלו להרגיש שהתקדמתם וצמחתם, או שתרגישו שנשארתם במקום?

התשובות לשאלות אלו נמצאות לא מעט בתכנון ובתוכנית שתבנו לעצמכם כבר עכשיו.