בס"ד

"המן הסלע הזה נוציא לכם מים?"

פרשתנו נמצאת בחלק השנה של חומש במדבר. החלק הראשון של החומש הוא השנה השניה ליציאה ממצרים, שנת התקווה הגדולה להכנס לארץ. עם ישראל חי במדריגת נס ובמקום להבין את המציאות, מפספס, חוטא ונכשל מספר פעמים, עד שנגזר עלינו להיות במדבר ארבעים שנה כנגד מספר ימי הסיור בחטא המרגלים. בפרשתנו אנו בשנת הכניסה לארץ, בעקבות פטירת מרים, נעלם באר המים שהיה בזכותה ועם ישראל צמא למים. משה רבינו הצטווה לקחת איתו את המטה וללכת לדבר אל הסלע. משה רבינו כבר חווה לפני שנים רבות, מצוקת מים שאותה פתר כשלקח את המטה והיכה על הסלע. משה לוקח את המטה ושואל את הנמצאים במעמד "המן הסלע הזה נוציא לכם מים?" לאחר מכן משה מושיע את ישראל בדרך הישנה והמוכרת ומכה על הסלע. לשמחת העם יוצאים מים וכולם לכאורה מאושרים. אלא שהקב"ה כועס ונגזר על משה שלא יכנס לארץ ישראל.

ללא ספק, משה רבינו שינה במעמד הזה מהרצון האלוקי שהרי הקב"ה העניש אותו. הכרחי עבורנו ללמוד מכאן על ההנהגה האלוקית ועל המעשה האנושי הנדרש.

כפי שכתבנו לעיל, אינה דומה הנהגת הקב"ה ביציאה ממצרים שהיא ניסית להנהגה של כמעט הכניסה לארץ שהיא טבעית וכפועל יוצא מכך, גם תפקידי האדם משתנים. הקב"ה רצה ללמד את עם ישראל ברגע הזה הנהגה חדשה וההזדמנות הוחמצה ועל כך נענש משה.

מדוע בחר משה לא לדבר אל הסלע אלא להכותו, יתכן שמשה רבינו בחר בידיעה מראש לעשות כך, כדי שלא יהיה קטרוג על עם ישראל, שהסלע הדומם מקשיב לדבר ה' ומבצע אותו ואילו עם ישראל, העם הנבחר, בעלי כח הבחירה, לא מקשיבים לדבר ה' ביד הנביאים. הצעה בכיוון אחר היא שמשה רבינו ידע היטב מה ה' רוצה שיעשה, להעביר את העם מהנהגה ניסית לטבעית, אולם משה חשש (לאחר שכשלו בחטא העגל) שהעם לא בשל לשילוב של נס וטבע ולכן החליט לפעול בדרך הניסית שאותה העם מכיר.

ביציאה לחופשה הגדולה, אנו חייבים להאמין בעצמנו שרכשנו כלים ופיגומים במהלך השנה, כדי לעבור ממצב של הנהגה אחת להנהגה של חופש. הנהגה שיש בה בחירה גדולה יותר ויש בה אתגרים חדשים. העתיד של העולם טמון בבחירות הנכונות שנעשות מתוך הבנה, הזדהות ורצון לקרבת אלוקים. אני מאחל לכולכם חופש של הצלחה, התקדמות וצמיחה. שקביעות בתפילה ובתורה יהיו הבחירה הראשונה מידי יום, בבחינת בן אצל אביו. שמרו על עצמכם והפיצו את אור התורה והחסד בכל מקום שבו תהיו.

 

חופשה נעימה ושבת שלום,

הרב אליהו אידלברג

ראש הישיבה