פנחס עושה מעשה קיצוני שעל פי מבחן התוצאה היה מעשה נכון אך אין ספק שמדובר במעשה נדיר ובעייתי.

מהו השכר שקיבל פנחס בעקבות מעשה זה? בפרק כה פסוקים יב יג כתוב כך:

יב  לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם:

יג   וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵאלֹהָיו וַיְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

 מסביר המלבי"ם:

"לכן אמור. מבטיח לו בשכרו שני דברים:

באחד לו אני נותן לו את בריתי שלום, והב' לו ולזרעו ברית הכהונה,

ופירש הראב"ע - מפני שעמדו נגדו שבט שמעון וגואלי דם זמרי, הבטיח לו שלום, ומפני שאמרו שכהן שהרג את הנפש נפסל מעבודה הבטיח לו הכהונה."

הנצי"ב בשונה מהמלבי"ם מפרש שהשלום שהובטח לפנחס הוא לא פיזי אלא נפשי פנימי.

העמק דבר (שם):

"בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה בירכו במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגיז. ובשביל כי טבע המעשה שעשה פנחס להרוג נפש  בידו היה נותן להשאיר בלב הרגש עז גם אחר כך, אבל באשר היה לשם שמים משום הכא [כך] באה הברכה שהיא תמיד בנחת ובמידת השלום".

ומכאן נלמד שהדרך של הברכה, שהיא בנחת ובשלום היא זו שצריכה להוביל אותנו בשגרה היומיומית ובעבודת ה' בכלל. שבת שלום.