פתיחת שנה במש"צים!!

פעילות המשצי"ם הישיבתית התחילה בפתיחה נהדרת!!

דיברנו על מטרות ויעדים במהלך השנה הקרובה