'פת במלח' תאכל

תלמידי יא1 שלא לומדים במגמות ארץ / אמנות, 

נפגשו יחד במסעדת פת במלח ללימוד בוקר קפה ועוגה