קבלת פנים

תלמידי שכבה יא' קיבלו את פניהם של התלמידים החדשים משכבה ט', 

חילקו להם הפתעה קטנה וטעימה והכינו עבורם שלטים.