שבוע השפה העברית בישיבה

ביום ראשון, כ"ב בטבת, חגגנו בישיבה את 'יום השפה העברית'.

במהלך השבוע אתגרנו את התלמידים בחידה לשונית-תנ"כית שתשובתה הייתה 'אורות יהודה' (איך לא?!