שבת זכור בישיבה

זכינו לחגוג ביחד את שבת זכור בישיבה בתחושה עילאית. התלמידים ישנו אצל חבריהם האפרתיים והארוחות הוגשו כיד המלך. תלמידי י״ב הובילו את השבת בצורה מופתית עם תפילות, שיחות, פעילויות ושירה מרוממת. גם התלמידים וגם הצוות יצא עם תחושה של רצון לעוד שבתות כאלה.