שבת ישיבה בכפר הרא"ה

בשבת פרשת בהעלותך יצאנו לשבת ישיבתית מסכמת לשנה זו. נושא השבת היה "הציונות הדתית שלי" והשבת התקיימה בכפר הראה.
לאורך השבת התקיימו יחידות, טיש, הרצאות וסיורים בכפר שבהם יכולנו להפגש עם צדדים שונים של ניתוח המושג "ציונות דתית", "דתי לאומי" ועוד.
תלמידי כיתות יא-יב שמעו הרצאה מרתקת מרב הכפר על הרב הראשון של הכפר הרב שאול ישראלי זצ"ל ועל פריצת הדרך ההלכתית שעשה בכהונתו כרב. 

במהלך הטיש התלמידים שאלו והקשו על הפערים שבין ראשית ימי הופעת הציונות הדתית לימינו.
תלמידי כיתות י' שמשתתפים בתכנית "ציונות דתית" של מרכז יב"ע העבירו תכנים והפגינו ידיעות מרשימות בתחום.
נפרדנו בשבת מתלמידי שכבת יב שסיימו את לימודיהם וימשיכו לשאת בגאון את היותם בוגרי הישיבה.
תודה ליובל ולצוות החלוץ של התלמידים שהכינו את המקום לפני הגעתנו. מחכים כבר לשבת הישיבה בשנה הבאה.