שיחה לתלמידי כיתות ח' בבי"ס אורות עציון בנושא: התפילה כמחוללת שינוי