שיחה עם הרב יוסף מנדלביץ'- מסירות נפש על עליה לארץ

נפגשנו לשיחת זום מרתקת עם אסיר ציון לשעבר- הרב יוסף מנדלביץ'.

הרב מנדלביץ' סיפר לנו על החיים בברית המועצות, על הקושי בקיום חיים יהודיים בימים ההם ועל המאמצים העילאיים לעלות לארץ, בין היתר באמצעות נסיון לחטיפת מטוס ("מבצע חתונה").

השיחה הדגישה את מסירות הנפש של אסירי ציון על שמירת הזהות היהודית ואת ההתעקשות שלהם לעלות לארץ ישראל.