שיחה עם ליזור מאיגוד ישיבת ההסדר לשכבה יב'

 

תלמידי שכבת יב' זכו לשיחה של ליזו מאיגוד ישיבת ההסדר. בשיחה הוסבר לתלמידים על תהליך דחיית הגיוס.