לימודי הקודש נלמדים בגישת "לב לדעת" השואפת לחבר את התלמיד לערכים ולמשמעות הנלמד עבורו,
לצד פיתוח מיומנויות למידה וידע בסיסי.  
 
 וקצת בהרחבה על התוכנית :
"לב לדעת" הינה שיטת הוראה שמשיבה את הרוח ללמידה משמעותית, מעמיקה ורלוונטית. למידה הרואה בכיתה ובתחומי הדעת מקום ובסיס לדיון, חשיבה ועיסוק בערכים, באמונות, בעולמם של התלמידים והמורים, ובסיס לחשיבה יצירתית ופורה.
ב"לב לדעת", אנו עוסקים בעידוד למידה המחברת בין הידע המקיף הנלמד ובין עולמם הפנימי של התלמידים והמורים ומבקשת את ההפנמה ואת היישום של הדברים ברבדים השונים של החיים. במסגרת" לב לדעת" אנו מובילים למידה למידה קשובה ויצירתית.
צוות הרמים השתלם ורכש את הכלים ליישום התוכנית בלימודי הקודש. אנו משתדלים לחבר בין התכנים לבין המפגש האישי של התלמיד עם הנלמד.
.