שיעור שלח חווייתי לכיתה י2!

בשיעור יצאו התלמידים אל 'חורשת המשצי"ם' שמתחת לישיבה לפעילות קבוצתית.

בחורשה למדו איך לארגן דברים ולהדליק מדורה בטיחותית מגפרור אחד