שכבות ט'-יא' בחיזיון האור קולי ומעגלי שיח כצידה לדרך לקראת חגי החירות