שכבת י ביום כיף בירושלים.

 משחקי כדור ומנגל בגן סאקר ולסיום תפילת מנחה בישיבת מרכז הרב.