תורה של שחר לימוד קצר על פי בחירת תלמידים מיד לאחר תפילת שחרית