תחרות כישרונות צעירים

במסגרת חגיגות ואירועי אדר שיזמה הנהגת התלמידים, קיימנו בישיבה פתיחה חגיגית לחדר התלמידים שלוותה בתחרות צילומים וכישרונות צעירים. כשבוע לפני האירוע נבחרו צילומי א"י שתלמידי הישיבה צילמו במהלך השנה, נשלחו לחבר שופטים (אשר חלקם שופטים מקצועיים) ומתוכם נבחרו עשרת הצילומים הטובים ביותר. בבוקר האירוע חדר התלמידים נחנך ברוב הדר עם ספות, משחקים, שטיחים וקישוטים. במהלך האירוע התקיימה תערוכה של הצילומים המנצחים והתקיימו שלל הופעות והצגות של הכישרונות בישיבה. התלמידים והצוות נהנו והופתעו מכמות ורמת הכישרונות שהופגנו בתחרות ופרסים חולקו לזוכים בתחרויות. הפעילות הייתה מהנה ומרוממת.