תכנית פכ"ל- פרוייקט כושר לחיים

תכנית פכ״ל - פרויקט כושר לחיים
מטרת התכנית להעלות את הכושר בכלל ולקראת השירות הצבאי בפרט. 

התכנית בחינם ומיועדת לכיתות י'-י"ב.

התכנית כוללת 2 אימונים בשבוע:
אימון אחד עם המורה יחיאל שטרן בימי ראשון בערב ואימון נוסף מרחוק ביום רביעי.