חינוך פיננסי לכיתות ט'

אלעד יעקובי, העובד בבנק ישראל ואביו של ליאור משכבה ט', העביר הרצאות דינמיות לתלמידי שכבה ט' סביב "התנהלות פיננסית בדגש על ניהול תקציב אישי, חיסכון ודחיית סיפוקים, בחירת בנק וניהול חשבון. ההרצאות היו מאוד מעשירות.