בס"ד.

הורים ותלמידים יקרים, שלום רב!

תהליך הרישום לישיבה לקראת שנה"ל הבאה כולל מספר שלבים:

א. מילוי שאלון פרטים אישיים בקישור:  לחץ כאן טופס הרשמה לשנה"ל תשע"ח – פרטים אישיים

ב. יש לצרף את המסמכים הבאים:

    צילום תעודות מכיתה ז (מחצית א+ב) ומכיתה ח' (אם יש)

    צילום ספח ת.ז.

    איבחון במידה ויש.

    ניתן להביאם ידנית למשרד או לסרוק באיכות טובה ולשלוח למייל הישיבה office.oy@gmail.com   .

ג. ראיון הכרות אישי.

ד. להשלמת תהליך ההרשמה יש להעביר למזכירות 2 תמונות פספורט עדכניות ודמי הרשמה בסך 60 ש"ח

שלושת ימי הראיונות נתמלאו, לתיאום מועד לראיון, נא צרו קשר עם מזכירות הישיבה בטלפון 02-9933406