אני כאן בישיבה כדי ללוות ולהיות בשביל הצוות והתלמידים. אני מאמינה שכל אחד יכול לממש את מלוא הפונטיצאל שלו מבחינה לימודית, רגשית וחברתית. אני משתדלת לפתח את השיח הרגשי והאישי ברמה הקבוצתית והאישית. אני מאמינה שבגיל ההתבגרות המקום של השיח,ההכוונה ונתינת כלים הם ציר מרכזי בהתפתחות הבריאה של התלמידים.