אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה!

לאחר לימוד עוצמתי וחזרות משמעותיות,

נבחנו תלמידי כיתות ט'-י' יחד בבית המדרש

במבחן פתיחה למחצית השניה על כל דפי הגמרא אותם למדו במחצית א'.