בוקר כיתתי יא 2

תלמידי כיתה י"א2 הגיעו לביתו של ר"מ הכיתה הרב מנשה לוינגר- בבת עין. 

אחרי שעתיים של הכנות בשיתוף פעולה של כל הכיתה הגענו לסעודה כיד המלך