תלמידי הישיבה הנפלאים במסורת שנתית מפוארת מדי חנוכה
מפיצים את האור גם לחיילי צה"ל. 
התלמידים מגיעים להדלקת נר חנוכה עם חיילי צה"ל והמפקדים,
ומפנקים את החיילים וכוחות הרפואה ב-על האש וצ'וקולוקים שווים ב- "פינה החמה" בצומת הגוש. 
כולנו יחד אור איתן!
פרוייקט עם הרבה אהבה והשקעה מצד התלמידים וחיבוק גדול לחיילים.