חידון 'הדור קבלוה' בגמרא

לאחר תקופת לימוד אינטנסיבית ומשמעותית, התקיים חידון מרתק בגמרא.
ראש הישיבה הרב אליהו, פתח ואמר: 

"ברכות על זכיית הישיבה בהוקרה על היות תלמידינו יוזמים ומעורבים בעשיית חסד בצורה יוצאת דופן. לימוד התורה שלנו אינו עיוני בלבד, אלא מחבר בין הידע למעשה, 'עולם חסד יבנה!' שנזכה לגדול בתורה שיש עימה מעשה, שסופה חסד ושסופה להתקיים."

לקראת החידון, הרב אליהו הוסיף גם דברים על חג הפורים וחשיבות הלימוד.

קדם לחידון, בשבוע הראשון של חודש אדר, מבחן ישיבתי על כל החומר שנלמד בגמרא מתחילת שנה. 

ממוצע ציוני תלמידי הכיתה, יחד עם הניקוד של שאלות 3 הנציגים הכיתתיים ושאלות כלליות לכיתה הביאו את תלמידי כיתה ט'1, בהובלת הרב עקיבא פרידמן לניקוד הגבוה ביותר ולזכיה במקום הראשון בישיבה. 

כל הכבוד!