יום שדה לשכבת ט'

יום שדה במסגרת לימודי של"ח לשכבת ט'