מסע ישראלי לשכבת י"א

שכבה יא' יצאה למסע ישראלי ברחבי הארץ .