ניחום אבלים אצל משפחתו של יהונתן פולארד

נציגות תלמידים יצאה לנחם את יהונתן פולארד על פטירת אשתו אסתר ע"ה.
התלמידים שמעו סיפורים על דמותה של אסתר, על אהבתה לארץ ישראל ועל הרצון העז לחיות כאן.
התלמידים נפעמו מדמותו של יהונתן ומהסיפורים על דמותה של אסתר ויצאו מחוזקים!