סיור מרתק לקבוצת העולים מכיתה ט!

יצאנו יחד עם הרב זלמן אייזנשטוק לסיור בבת עין.
ראינו את המקוה הישנה מתקופת בית שני, קבלנו הסבר על האזור והתקררנו במעין בתוך הישוב.