סיור שלח- נוף אדם לשכבת ט

כיתות ט' יצאו השבוע לסיורי של"ח בסביבה הקרובה במסגרת סדנת 'נופאדם'.
התחלנו בפעילות פתיחה מדליקה בגן צביקה, ביצענו לימוד חוויתי כולל כתיבה וציור בטיילת 'מבוא יצהר'. 

ירדנו לנחל הפירים ושכשכנו ידיים, רגליים וראש בעין אל-מערה.