פגישה ראשונה להנהגת התלמידים!

מפגש חגיגי ראשון לתלמידי הנהגת התלמידים!!

התחלנו עם משחק היכרות מגבש, שמענו את ראש הישיבה,

הרב אליהו אידלברג ודיברנו על מטרות ויעדים לקראת השנה הקרובה.