פיתוח מנהיגות תלמידים על ידי תהליך של העלאת נושא, הצגתו, דיון פומבי, הכרעת וקבלת החלטות בנושאים שמעסיקים את התלמידים.

לקונגרס נלווה תהליך חינוכי שנבנה בישיבות הקבועות של מועצת התלמידים-הנהגת התלמידים.

בקונגרס מיושמים עקרונות חינוכיים שונים. לעיתים, בוחרים בטכניקה של מיקרופון פתוח שמאפשר לתלמידים לומר למליאה את מה שחשוב להם בנושא שנקבע לקונגרס. כך מפותח השיח הישיר, הביקורת, ההקשבה והיכולת לנהל שיח מכבד.