"שוק שיעורים" לקראת חג השבועות

את שוק השיעורים לתלמידי כיתות ט-י העבירו סטודנטים ממכללת הרצוג.
נושאי השיעורים מגוונים ועוסקים בביכורים, בשבעת המינים, במעמדה המאחד של בית לחם במסורת ואף בשאלה איפה הוא הר סיני ומדוע איננו יודעים את מקומו המדוייק.