שיחה של יוסי רון - מיתומי כפר עציון תש"ח

יוסי חיבר אותנו בשיחה לתלמידי כיתות ט-י ביום ראשון, ל' ניסן לאירועי תש"ח, ולתקומת גוש עציון לאחר מלחמת ששת הימים. יוסי שיתף אותנו ברקע האישי שלו, יתום משני הוריו שנפלו בד' באייר, ערב קום המדינה. בשיחה למדנו על הרקע של הוריו, נצר אחרון למשפחותיהם, בגבורה הקיומית של הקמת בית לאחר השואה ובאתגרים שליוו את העליה לארץ, לעלות ליישב את איזור גוש עציון, לאחר מכן במצור, ובמלחמת השחרור. יוסי ביטא בדבריו מסרים עמוקים של אופטימיות והתמודדות אישית עם דילמות לאורך חייו שהושפעו מהמעשה של הוריו שהחליטו להעביר אותו לירושלים ולהלחם על עצמאותה של מדינת ישראל עד סופם. יוסי שסיפורו מופיע בחיזיון האור-קולי בכפר עציון זיכה ושיתף אותנו במשמעותה העמוקה של תחיית האומה.